Tréninky & Workshopy


 

Abychom mohli dosahovat těch nejlepších výsledků, pracujeme s prakticky zaměřenými programy, které jsou budovány na osvědčených teoretických základech. To je podle našeho názoru optimální cesta k docílení žádaných výsledků.

Jsme zastánci filozofie „learning by doing”, tj. „učit se cestou praktických zkušeností”.

Pro náš styl je charakteristická otevřenost, přímost, dynamika a aktivní zapojení účastníků, orientované na dohodnutý cíl. Tento styl vede k osvojení potřebných dovedností a k žádoucím změnám, lepšímu výkonu a vyššímu zisku.

Naše programy jsou vedeny formou:

  • stručných teoretických úvodů
  • aktivní účasti v simulovaných situacích
  • hraní rolí s videozáznamem
  • rozborem natočených situací
  • diskusí
  • cvičení a případových studií
  • testů

 

To vše s možností propojení in-door a out-door tréninku. Kompletní přehled témat naleznete ZDE.

TRÉNINKY

Metoda tréninku je založena na přístupu „učení se formou zkušeností”. To znamená, že rámec i kontext programu bude zahrnovat praktické zkušenosti a pracovní situace příslušné cílové skupiny.

Jednotliví účastníci školení budou vedeni k procvičování a používání nově získaných znalostí a dovedností v individuálních a skupinových cvičeních, hraní rolí, v situačních scénkách a případových studiích, které také budou „šité na míru” specifikům pracovního prostředí a situacím, v nichž Vaše společnost působí.

Každý účastník kurzu dostává v průběhu tréninku příležitost být natočen na video s následnou zpětnou vazbou, což umožňuje hlubokou sebereflexi a následný rozvoj.

Během tréninku budou účastníci kurzu žádáni, aby si sestavili vlastní Osobní akční plán, v němž si určí způsob dosažení jimi stanovených cílů s využitím nově získaných poznatků.

WORKSHOPY

Tato forma je využívána buď jako alternativní následný krok rozvoje potřebných dovedností po absolvování tréninku, popř. dlouhodobějšího projektu, nebo jako možnost vrátit se s určitým časovým odstupem (doporučujeme cca 3 - 6 měsíců) k trénovaným dovednostem, kdy formou hraní rolí, situačních scének a případových studií, vycházejících z přímých zážitků, získaných v mezidobí, účastníci hledají a procvičují optimální způsoby řešení.

Tato metoda pomáhá účastníkům dále prohlubovat a upevňovat znalosti a dovednosti získané během předchozích tréninků.

Zároveň je tuto variantu možno využít jako vstupní krok před realizací jednotlivých tréninků, a to zejména u rozsáhlých projektů, popř. u účastníků, kteří již nějaké kurzy absolvovali.

V tomto případě dochází formou cvičení a hraní rolí k ověření stávající úrovně jejich dovedností a následné konkrétní specifikaci tréninkových potřeb.

Pro dosažení ještě vyšší návratnosti Vaší investice doporučujeme propojit tréninkové aktivity s dalšími formami podpory a rozvoje, které nabízíme.

Stránky serveru vdstraining.com, jejich designová podoba včetně publikovaných materiálů, jsou chráněny autorským zákonem.

© Copyright 2015 VDS Training & Development

PaedDr. Pavla Žákovská, PCC

+420 281 868 430
vds@vdstraining.com

Sokolovská 270/201, Praha 9 - Vysočany

Wednesday the 28th. - Joomla Site Templates