Leadership s koňmi? DEMO DEN


Každý, kdo chce vést ostatní, musí nejprve ovládnout svou vlastní mysl a srdce. Být dostatečně odvážný postavit se těm, které vede a zároveň s nimi hluboce soucítit. Takový člověk musí chtít přijmout improvizaci v životě, která vyplývá z moudrosti, potřeb a talentů skupiny silných a sebevědomých osobností.

Linda Kohanov

Vedení ostatních, ve stále se vyvíjejících podmínkách, a rychlé nalézání nových způsobů řešení, vyžaduje neustálé přizpůsobování, hledání odstupu, nové perspektivy i vlastní motivace. Vzdělávání a osobní rozvoj s koňmi, umožňuje lidem bezpečné vystoupení z komfortní zóny a zároveň vytváří dynamickou, nepředvídatelnou situaci, která odpovídá praktickému životu v moderních firmách, a vyžaduje pružnost a autenticitu. Koně vám pomohou rozvinout svou schopnost být přítomný, ukotvený a v rovnováze, v každém daném momentu, a dosáhnout vysoké úrovně vnímání emocí a energie, v sobě i v ostatních.

Intenzivní leadership trénink s koňmi je silný zážitek, mnohorozměrné učení a relaxace v jednom balíčku.  Netradiční prostředí, mírné vystoupení z komfortní zóny a atmosféra, která workshopy s koňmi provází, je intenzivním zážitkem, který násobí motivaci dodržet společně vytvořené strategie pro dosahování opravdové změny.

Netradiční prostředí, mírné vystoupení z komfortní zóny a atmosféra, která workshopy s koňmi provází, je intenzivním zážitkem, který násobí motivaci dodržet společně vytvořené strategie pro dosahování opravdové změny.

Počet účastníků: max. 12
Rozsah: 1 den
(10:00 – 16:00 )
Jazyk: český
Termín: Spring 2021 will be specified
Místo: Statek Krkavčí hora
Lektoři: Mgr. Simona Šašková, ACC    PaedDr. Pavla Žákovská, PCC

Tento interaktivní DEMO DEN  je určen všem HR partnerům a manažerům, popř. majitelům firem, kteří ve firmě rozhodují o vzdělávání a dalším rozvoji zaměstnanců, a chtějí aby jejich lidé v praxi aplikovali nejen osvědčené manažerské techniky, ale i osobní postoje a dovednosti, které budou efektivní v dnešní době.

Účastníci budou mít přímý fyzický kontakt s koněm, který zahrnuje interakci, komunikaci, vedení, pozorování i dotyky, nikoliv sezení na koni nebo jízdu v sedle. Součástí DEMO DNE je i aktivní pozorování ostatních účastníků při interakci s koňmi a tím i možnost získat náhled, jak naše Workshopy s koňmi probíhají a působí na účastníky.

Efektivita programu spočívá v intenzivním zapojení všech částí našeho prožívání a způsobů učení. Propojujeme vědomé, racionální porozumění s prožíváním emocí a fyzických zážitků.

CHCETE mít ve firmě manažery, kteří jsou schopni efektivně, s vnitřní integritou a jistotou reagovat na požadavky dnešní doby a budovat zdravý a funkční tým/organizaci?

Přijeďte si vyzkoušet a dozvědět se o našich programech s koňmi víc!

Cíl Metody Investice
Seznámit se s možnosti rozvoje soft skills formou Workshopů s koňmi

 v následujících oblastech:

Interaktivní prezentace s praktickými ukázkami s koňmi využívající: ZDARMA
zahrnuje:
 • Emoční a sociální inteligence
 • Týmová spolupráce
 • Efektivní komunikace
 • Zdravá firma
 • Rozvoj talentů
 • Aktivity s koňmi
 • Výklad
 • Diskuze
 • Sdílení
  • jednodenní program
  • občerstvení v průběhu 

V případě dalších otázek o tento DEMO DEN nás, prosím, kontaktujte Mgr. Simona Šašková, ACC  

 • sim.saskova@gmail.com + 420 606 607 476
 • Získáte přihlášku i podrobnější informace o programu.