Tato metoda umožňuje využitím intenzivních prožitků v neformálním přírodním prostředí napomáhat dalšímu přenosu znalostí a dovedností, získaných během školení „v místnosti”.

Neobvyklé, často zátěžové situace mimopracovní povahy jsou spolehlivým zdrojem doplňujících poznatků o charakteru, schopnostech a chování, pro komplexnější posouzení potenciálu jednotlivců a skupin.

V rámci zpětné vazby dochází k rozboru použitých manažerských a komunikačních postupů samotnými účastníky kurzu a k jejich spojení s reálnými procesy probíhajícími v pracovním prostředí.

Silné zážitky z těchto aktivit kladně ovlivňují uplatňování poznatků v obdobích následujících po školení.

Tento typ aktivit je kombinací osvědčených výcvikových metod vyzkoušených v zahraničí a specifických přístupů zohledňujících důkladnou znalost tuzemského prostředí a mentality.


„Out-door” forma je vhodná jako:

  • doplněk k in-door školení témat orientovaných na rozvoj osobnosti, komunikační dovednosti, budování a rozvoj týmu, vedení lidí a motivaci
  • samostatný teambulding (skupiny 8 – 250 účastníků)
  • firemní eventy, „family days“, apod.

foto Out-Door & Teambuilding 1
foto Out-Door & Teambuilding 2
foto Out-Door & Teambuilding 4
foto Out-Door & Teambuilding 5