Pavla Žákovská je úspěšným pokračovatelem v tréninkových a koučovacích aktivitách české pobočky holandské společnosti Van Dalsum & Schouten, ze které se v roce 2000, pod značkou VDS Training & Development, transformovala. Od tohoto roku našich služeb využila celá řada českých i zahraničních firem, přičemž mnoho z nich je našimi dlouholetými, spokojenými klienty, čehož si nesmírně vážíme.

Zabýváme se činností směřující k pozitivním změnám v postojích a chování lidí, formou maximální podpory rozvoje jejich potenciálu. Používáme veškeré své dovednosti, zkušenosti a know-how, abychom umožnili žádaných změn skutečně dosáhnout.

V oblasti školení a tréninků naše know-how zahrnuje komunikační, osobnostní, manažerské a obchodní dovednosti, dodávané klientům v podobě projektů „šitých na míru“, a to jak z hlediska formy realizace a obsahu, dle úrovně znalostí a zkušeností účastníků, tak i časových dotací.

Pro jednotlivce i týmy nabízíme podporu koučem, certifikovaným ICF jako PCC (Professional Certified Coach). Při koučování samozřejmě postupujeme plně ve shodě s Etickým kodexem ICF.

Naši klienti oceňují mj. i schopnost adaptovat dohodnutá témata na místní prostředí firmy, propojovat efektivně různé formy rozvoje a vést účastníky k překonávání jejich dosavadních osobnostních a výkonnostních limitů.

Programy projektů připravujeme a sestavujeme plně dle požadavků a potřeb klienta. Naše výcvikové, koučovací a poradenské programy vycházejí z Vašich cílů, poslání Vaší společnosti, její firemní kultury a prostředí. Klíčovými vstupy jsou pro nás výzvy a hrozby trhu pro Vás či Vaši firmu, Vaše příležitosti i limity. Klademe důraz na systemický přístup.

Spolehněte se na nás

Vstřícnost

Důvěra

Spolehlivost

PaedDr. Pavla Žákovská, PCC
PaedDr. Pavla Žákovská, PCC

PaedDr. Pavla Žákovská, PCC

SENIOR TRAINER & COACH & MENTOR

Mgr. Simona Šašková, ACC
Mgr. Simona Šašková, ACC

Mgr. Simona Šašková, PCC

FACILITÁTOR PROGRAMŮ S KOŇMI & COACH

Mgr. Roman Žákovský

Mgr. Roman Žákovský

BUSINESS MENTOR & CONSULTANT & TRAINER