Osobní mentoring je založen na přístupu „učení se cestou praktických zkušeností”. To znamená, že při mentorinku jsou plně využity Vaše dosavadní pracovní zkušenosti.

Mentor průběžně přizpůsobuje program setkání Vašim cílům, úrovni zralosti, silným a slabým stránkám a tím Vám vlastně „šije program na míru”. Nabízí sdílení zkušeností, ale zároveň Vás nechá i samostatně objevovat a zkoušet, to, co potřebujete.

Mentoring v našem pojetí tedy nabízí nejen možnost dostávat otevřenou a přímou zpětnou vazbu zaměřenou na výsledky pozorování Vašeho pracovního působení v dohodnuté době, ale také řadu podnětů k objevování nových přístupů a postupů v oblasti, na kterou se společně zaměříte.

Předpokladem úspěchu je vzájemný respekt, Vaše otevřenost, chuť a důvěra.

Naprostou samozřejmostí je pro nás uzavření dohody o zachování důvěrnosti, tzn., že nikdy neposkytneme informace o Vás žádné třetí osobě. To Vám umožní chápat mentora nejen jako svou oporu při sdílení třeba i důvěrnějších záležitostí, ale i jako „cvičného soupeře” v pro Vás nových situacích.

Na základě Vašich osobních cílů a přání Váš osobní mentor připraví „na míru šitý” program, který lze právem charakterizovat jako efektivní z níže uvedených důvodů:

  • tento program pracuje s cíli a tématy, které, po dohodě se zadavatelem, určíte Vy
  • přístup mentora je flexibilní, otevřený a respektující Vaší osobu
  • program je maximálně prakticky zaměřený (využívá Vaše pracovní zkušenosti a konkrétní situace, které řešíte nebo budete řešit)
  • Váš osobní mentor má bohaté zkušenosti také jako kouč, a proto vhodně využívá i koučovací přístup
  • Váš mentor má v oblasti managementu rozsáhlé zkušenosti, takže ví, jak složité a obtížné situace musí jednotlivé pracovní pozice často řešit

Jako v každé oblasti naší činnosti, i zde vycházíme z konkrétní situace a potřeb klienta, jejíž pečlivé zhodnocení nám umožňuje najít optimální řešení postupu a přístupu.