O leadershipu, emoční a vztahové inteligenci a o autenticitě byly napsány stovky knih. Rozvíjejí stovky teorií, ale ty zůstávají stále teoriemi. Kolik z nich jste četli a úspěšně zapomněli? Kolikrát jste byli svědky toho, že se někdo snažil některou z teorií implementovat v praxi a dopadlo to v lepším případě úsměvně? Používáme běžně mnoho slov, která nejsou naplněna žádným konkrétním obsahem.

 „Nejmoudřejším a nejvznešenějším učitelem je samotná příroda.“/Leonardo da Vinci/

Některá slova, dovednosti, principy, strategie musíme prožít, abychom pochopili.

„Vzít si na pomoc „koně“ bylo výborné rozhodnutí. Manažeři se musí obejít bez pouček a zažitých stereotypů a hledat kdesi v nitru vlastního odhodlání a přesvědčení.“ /Tomáš, ČSOB/

Umožněte sobě a svým kolegům zažít něco nového.

Rozvojové programy a koučování s koňmi umožňují bezpečné vystoupení z komfortní zóny a zároveň vytváří dynamickou, nepředvídatelnou situaci, která odpovídá praktickému životu ve firmách a vyžaduje pružnost a autenticitu. Zároveň jde i při skupinových akcích o velice silný individuální zážitek.

Celý koncept vychází z filosofie, že prostřednictvím interakce a vytváření vztahů mezi koňmi a lidmi, se lidé učí nové způsoby, jak porozumět sobě, svým strategiím fungování v životě a svému vlivu na okolní svět.

Co nám koně nabízejí?

Koně jsou ve své přirozenosti vždy připraveni okamžitě reagovat na záměr a opravdovost svých lidských partnerů. Kdo si dokáže získat jejich respekt a důvěru, získá jejich srdce a ochotu naplno spolupracovat. Dovednost, která je v pracovním prostředí k nezaplacení, protože pochopit svou vlastní cestu k vedení ostatních, je jediná možnost, jak být pro ostatní věrohodný.

Koně nesoudí, nenálepkují a reagují vždy pozitivně a okamžitě. Během řízených setkání s koňmi, přirozené instinkty a chování koní, umožňují klientům zřetelně VNÍMAT aspekty vlastního chování, zvyků, dovedností, kterých si předtím nebyli vědomi. A ZAŽÍT praktické důsledky svého vlivu na ostatní.

Koně vždy reflektují aktuální situaci a umožňují nám vidět naše obvyklé přístupy a strategie z nového úhlu pohledu. Jsou stále ochotní dát nám novou šanci a příležitost k učení.

Lidé při koučování s koňmi rychle rozpoznávají své funkční i nefunkční strategie a zároveň mají příležitost vyzkoušet nové, se kterými si v praxi nejsou natolik jistí, aby je testovali na svých týmech a ve svých vztazích.

Na co se připravit?

Na intenzivní práci se sebou, při které vás koně podpoří a vedou.

Koně pro nás nejsou nástroji, ale partnery.

Všechny aktivity probíhají ze země a na koních se nejezdí.

Respekt, který ve vás koně případně vzbuzují, není překážkou. Postupujeme tak, aby vám nebránil v učení a setkání s koňmi bylo i s ním maximálně přínosné.

 Předchozí zkušenost s koňmi není podstatná.

Část setkání u koní je vždy věnovaná pochopení přirozeného chování a instinktů koní.

 Skupinové programy jsou jedno, nebo vícedenní

Program může být dle zájmu následován týmovým nebo individuální koučováním.

Můžete si také zvolit individuální setkání, které trvá 3,5 hodiny.

Přesnou náplň a zaměření programu vždy upravujeme na míru zákazníkovi.

Program zahrnuje: teorii, praktická cvičení, aktivity s koňmi, týmovou facilitaci

Velikost skupiny ideálně cca 8 osob. Po dohodě lze i skupina do 12 osob.

Kdo programy vede

Programy připravujeme a vedeme v úzké spolupráci s Mgr. Simonou Šaškovou, ACC více>>

 Simona jako jediná v ČR pracuje s know-how, získaným během ročního výcviku v The Academy of Coaching with horses v Coloradu přímo u Kathy Pike, která patří v USA k průkopníkům a zároveň leaderům v této oblasti, s již více než 15ti letými praktickými zkušenostmi.

Oblíbené programy:

„Heartbased Leadership“ – 2 dny

Intenzivní zážitkový program zaměřený na dynamiku energie mezi jednotlivci ve skupině, mezi leaderem a členy týmu.  Část programu se odehrává v přírodě, venku a s koňmi v roli mentorů.

Efektivita programu spočívá v intenzivním zapojení všech částí našeho prožívání a způsobů učení. Propojujeme vědomé, racionální porozumění s prožíváním emocí a fyzických zážitků.

„Emotional Inteligence in Business“ – 2 dny

Jak využít emoční inteligenci v práci – jednoduše vidět a umět využít nové příležitosti. Myslet strategicky v dlouhodobém horizontu. Doslova přitahovat ty nejlepší lidi do svých týmů. Umět vést a inspirovat ostatní k realizaci vize a strategie.

„Coaching the Vision“ – 1 den (lze i individuálně – 1/2 dne)

Ať už se potřebujete sladit v rámci projektového nebo firemního týmu, nebo rozjíždíte nové podnikání, potřebujete vědět přesně nejen, CO chcete dosáhnout, ale porozumět tomu, co vás může brzdit nebo dokonce zastavit, a jak tomu čelit.

Kůň zůstává vůči vaší vizi nestranný, neděsí ho odvážné plány a nepodceňuje detaily, které nechcete vidět. Vydá se na cestu s vámi a bude vnímat každé hnutí vaší mysli.

Pomůže vám vidět zřetelněji, co vás na vaší cestě čeká a umožní vám najít nejlepší způsob, jak krok za krokem překonávat překážky, které by se vám mohly stavět do cesty. Některé jsou opravdové a některé existují jen ve vaší hlavě. Přesto jsou všechny stejně skutečné a mohou rozhodnout o výsledku vaší cesty.

„Funkční tým – Teambuilding a něco navíc“ – 1 den

Funkční tým je víc než jen skupina lidí se stejným úkolem nebo názvem oddělení.

Je to tým, který je schopen dosahovat výsledků, které přesahují součet toho, co by mohl dodat každý z jeho členů zvlášť. Funkční tým je prostředí, které vás přirozeně motivuje, podporuje a inspiruje.

Zažijete a pochopíte, co jsou silné a slabé stránky právě vašeho týmu a co je přidanou hodnotou každého z jeho členů. Naučíte se, jak lépe vnímat, co se v týmu právě děje, a jak ve vašem týmu můžete lépe komunikovat a předcházet konfliktům. Případně je úspěšně společně řešit.