Hledat správná řešení nás baví

Kvalita služeb, které nabízíme staví na:

 • dvacetileté zkušenosti tréninkové, koučovací, konzultantské, obchodní a manažerské praxe
 • zkušenosti s působením pro řadu českých i zahraničních firem v ČR
 • vstřícné a podporující atmosféře, kterou umíme vytvořit
 • vysoké profesionalitě, podpořená intenzivními výcviky mezinárodního charakteru, sledování aktuálních trendů a průběžné účasti v českých i zahraničních kurzech a ICF certifikaci
 • schopnosti sestavit a realizovat školící programy v rozsahu všech námi uváděných témat na vysoce profesionální úrovni
 • naší maximální podpoře při zajištění přípravy, organizace a realizace tréninků, workshopů a teambuldingových akcí

Metodika přípravy a realizace projektu:

Pracujeme s programy „šitými na míru” potřebám klienta, a proto vždy dodržujeme následující postup:

 1. osobní setkání vyjasňující představy a potřeby zadavatele
 2. předběžný návrh projektu a jeho schválení
 3. identifikace firemních potřeb pro výcvik a školení konkrétní skupiny / očekávání a cílů koučování formou:
  • předběžných pohovorů (tzv. „in-take interviews”); u koučování a mentorinku setkání s klientem a jeho nadřízeným
  • popř. dalších specifických zdrojů (např. výročních zpráv, dotazníků, testů)
  • dle zájmu i tzv. „on-job-observations”
 4. sestavení konkrétního výcvikového / školicího / koučovacího programu
 5. zajištění přípravy a organizace (doporučení vhodného místa, komunikace s hotelem, příprava a distribuce pozvánek pro účastníky, kompletní servis na místě)
 6. realizace (včetně zajištění manuálu, psacích potřeb a všech dalších potřebných materiálů a pomůcek pro in-door i out-door)
 7. vyhodnocení formou zpětné vazby a sumarizace hodnocení samotných účastníků, u tréninků a workshopů i formou hodnotící zprávy, shrnující pozorování a zpětnou vazbu od školitele a doporučení případných dalších kroků.

Ve školicích materiálech používáme:

 • témata a situace vycházející z prostředí firmy klienta
 • „jazyk“ firemní kultury
 • příklady a případové studie z pracovního prostředí účastníků školení
 • individuální přístup odpovídající firemní kultuře a organizačnímu typu firmy (dle standardů a priorit formulovaných zadavatelem)