Osobní koučování je založeno na partnerství a maximální důvěře ve Váš potenciál. To znamená, že při koučování jsou plně respektovány Vaše zdroje, hodnoty, potřeby a cíle.

Od svého kouče můžete očekávat maximální podporu, vstřícnost a otevřenost, což je možné pouze za předpokladu, že mezi Vámi a koučem je naprostá důvěra.

Pro efektivnost této formy podpory je důležité, aby rozhodnutí využít koučování bylo Vaší dobrovolnou volbou a byli jste ochotni převzít odpovědnost za své volby, rozhodnutí a realizaci Vámi vybraných řešení.

Proto nabízíme první hodinové setkání zdarma, při, kterém si můžete s koučem vyzkoušet „vzájemnou chemii“, prodiskutovat svá očekávání a ujasnit si, jak vše probíhá.

 • potřebujete si vyjasnit své pracovní / životní cíle
 • máte cíl, víte, čeho chcete dosáhnout, ale nevíte jak, nebo se Vám již zvolené kroky nedaří realizovat
 • by Vám pomohlo zvážení cíle, naplánování postupu a podpora na cestě k jeho dosažení
 • chcete objevit své skryté, či podpořit stávající talenty a dovednosti
 • rozhodl/a jste se zlepšit své dovednosti / vztahy na pracovišti či v osobním životě
 • stojíte před závažným pracovním / životním rozhodnutím
 • potřebujete zvládnout složitou situaci
 • chcete nalézt vnitřní rovnováhu a radost ze života
 • hledáte odpověď na otázku smysluplnosti Vašeho bytí
 • už dále nechcete ustupovat svým obavám a psychickým blokům

Na základě Vašich osobních cílů, přání a potřeb Váš osobní kouč povede koučování, které lze právem charakterizovat jako efektivní z níže uvedených důvodů:

 • Vy určujete směr, cestu a cíl každého setkání
 • přátelská a uvolněná atmosféra během setkání Vám umožní být maximálně otevřený, sdílet a utřídit si vše potřebné
 • kouč Vám flexibilně nabídne účinné nástroje na Vaší cestě objevování nových úhlů pohledu, možných postupů řešení a Vašich zdrojů
 • kouč respektuje Vaší osobu a Váš potenciál, nic nedoporučuje ani nehodnotí, umožňuje Vám vybrat vlastní volbu a akční kroky, které chcete udělat
 • kouč Vám nabídne podporu, povzbuzení, potřebný nadhled i možnost „oslavit“ dosažené výsledky
 • Váš osobní kouč má v oblasti osobního koučování bohaté zkušenosti, odpovídající certifikované vzdělání a ICF certifikaci na úrovni PCC
 • v rámci členství v ICF (Mezinárodní Federace Koučů) je samozřejmostí dodržování Etického kodexu

Naše zkušenosti ukázaly, že první zhodnocení programu osobního koučování je možné provést asi po 5 koučovacích sezeních. Již poté bude návratnost Vašich investic jednoznačně patrná na Vašich osobních výsledcích.